Tôi Không biết tiếng nhật có đi lao động Nhật Bản được không?

Tôi Không biết tiếng nhật có đi lao động Nhật Bản được không? Câu hỏi :  Mọi người cho tôi hỏi, Hiện nay tôi không biết tiếng Nhật có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không. Nếu không biết tiếng thì qua đó làm việc kiểu gì. Trả lời :  Bạn không biết tiếng Nhật […]

Tôi trên 32t có thể đi Nhật theo diện kỹ sư được không?

Tôi trên 32t có thể đi Nhật theo diện kỹ sư được không?

CÂU HỎI: Tôi trên 32 tuổi có đi Nhật theo diện kỹ sư được không. Hiện tại tôi có bằng đại học và có kinh nghiệm 5 năm làm về lập trình viên, 2 năm làm quản trị mạng. Nếu đăng ký thì bao lâu đi được. TRẢ LỜI: Chào anh, Anh 32 tuổi vẫn […]

Tổng hợp các nhóm bệnh cản trở bạn đi xklđ Nhật Bản

Tổng hợp các nhóm bệnh cản trở bạn đi xklđ Nhật Bản Điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản Để có cơ hội thi tuyển đơn hàng, trước hết bạn cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau: Điều kiện về tuổi tác, tay nghề, tiếng, học vấn…của từng đơn hàng Điều […]

Đi XKLĐ Nhật Bản với bằng Cao đẳng có được ưu tiên?

Câu Hỏi: Bạn Lưu Thị Bình ở Thái Nguyên hỏi “mình có bằng cao đẳng giờ muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì có được ưu tiên gì không” . Người có bằng Đại học có được ưu tiên hơn cao đẳng không, học hết cao đẳng thì đi xkld Nhật Bản khi […]

Tôi trên 30 tuổi có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không?

Tôi trên 30 tuổi có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không? Hiện nay, nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngày càng tăng do chính phủ Nhật Bản đang cần số lượng lớn lao động nước ngoài làm việc cho các ngành nghề khác nhau như nông nghiệp, may mặc, thực phẩm,…trong […]